CBS de Maarsborg

Welkom

We stellen het op prijs dat u onze website bezoekt. U vindt op onze website informatie over :

  • onze identiteit
  • onze manier van werken
  • de organisatie
  • het dagelijkse schoolgebeuren
  • onze activiteiten

Als u nog vragen hebt op een bepaald gebied kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen

 

Namens de schoolkring van CBS De Maarsborg
Carine Krale-Schmid (directeur)