Groep 1a / 2a

Groep 1A/ 2A heeft op dit moment 21 kleuters.

Het klaslokaal is aan het eind van de kleutergang waar Alida of Fransje om 08.20 uur bij de klasdeur
staat om de binnenkomende kleuters te begroeten.
Neem daarom afscheid in de gang, zodat het lokaal de plek is van de kleuters
Op dinsdag is Alida in de groep en maandag, woensdag en donderdag, Fransje.
Vrijdag gaat de helft van de groep, groep 2, naar de rechterkant van de aula waar juf Alida
de klas helemaal heeft ingericht voor groep 2 – kleuters. Een feestje!

De kinderen mogen bij binnenkomst direct gaan spelen: op elke tafel staat er wat klaar bij een bordje
met de groepskleur. Dat kan van alles zijn: puzzelen, tekenen, bouwen, knutselen
Eén groep gaat met Alida of Fransje specifiek aan het werk, daar is tijd en rust voor.
Aan de instructietafel volgens een vaste indeling: woensdag, blauwe dag, blauwe groep.
De rest werkt/speelt dan zelfstandig, zonder hulp van de Alida of Fransje.

Na het opruimen gaan we in de kring zitten, ieder op zijn eigen stoel met naam en kleurgroep.
De kleurgroepen: rood – geel – blauw – en oranje corresponderen ook met de dagen:
Maandag/rood, deze groep werkt ook op deze dag aan zijn opdracht. Zo ook dinsdag/geel, enz.

In de kring is het bijbelmoment: we steken een kaars aan, die rond gaat in de kring:
we bidden samen, zingen een lied en luisteren naar een Bijbelverhaal of kijken naar een Bijbelboek.
Als de kaars wordt uitgeblazen is het tijd voor een reken- of taal moment in de kring.
Veel begrippen komen dan aan de orde. Meer/minder/, dik/dun, licht/zwaar; tellen en symbolen,
de letter van de week. Dan zingen we nog en maken muziek en wordt het tijd voor het Tien-uurtje:

Elke morgen nemen de kinderen drinken en eten mee, in hun rugzak. Op woensdag fruìt en drinken.
De kinderen blijven op school eten en daarvoor kregen ze aan het begin van het schooljaar een blauw koeltasje van school. Samen met de rode theedoek, hun eigen tafelkleedje, eten we samen om 12.00 uur.
Twee tassen geeft duidelijkheid, wat voor welk moment bedoeld is. Een drinkbeker wordt gewaardeerd!!

Daarna is het tijd voor beweging: vrij spel buiten bij goed weer, met regelmatig opdrachten.
In het speellokaal is er gym met groot klimmateriaal, bal en pittenzak, of dans en tikspelletjes.

Na beweging tijd voor de werkopdrachten waar ook weer allerlei begrippen in verwerkt zijn:
Knippen/plakken, tekenen, verven, kleien, kleuren, en materiaal om in te ontwikkelen.

Zingen, voorlezen, vertellen, rollenspel, opzegversjes, rijmen, er komt veel aanbod zo’n dag.
Hoe dat in zijn werk gaat? Maak vooral eens een afspraak om mee te doen – mee te kijken!
Een aanrader: geeft de ouder veel inzicht in bovengenoemde en tijd om te genieten van je kind!

Dit jaar is Cinthia op maandag en dinsdag: ze is 2e jaars student in opleiding
tot klassen-assistent en de vertrouwde Annette is er elke donderdag om de kinderen te begeleiden!
Op donderdag in 1B/2B en vrijdag in de gehele groep 2 is Lotte Kroeze, ook een student in opleiding.
En Annette is iedere donderdag als vrijwilliger in de groep
Fransje is om de week in 2A+2B bij Alida in de groep, om te assisteren.

Op maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de collecte: we sparen samen voor anderen
en kiezen daar verschillende doelen vooruit, die genoemd worden in de nieuwsbrief.