Groep 6a

In groep 6a zitten dit schooljaar 2020-2021 17 leerlingen en werken 1 juf en 1 meester. Juf Therese werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Meester Mark werkt op woensdag en donderdag. Verder begeleidt juf Lenny een paar groepjes met taal en rekenen.

We beginnen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag met stillezen. Op vrijdag beginnen we met een kring.

Voor godsdienst maken we gebruik van de methode Trefwoord. Twee keer in de week lezen we een Bijbelverhaal. Daarnaast zingen we elke dag godsdienstige liedjes.

Elke dag staat er rekenen op het programma. Rekenen is een heel belangrijk onderdeel van het lesprogramma en hier besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan. Dit jaar zijn we overgestapt naar rekenen op papier. Als extra verwerking van de lessen maken wij regelmatig gebruik van Chromebooks en iPads.

Voor taal en spelling maken we gebruik van de methode “Staal”. Een methode die diep ingaat op de te leren stof. Vooral woordenschat en strategieën  komen flink aan bod.

We werken in groep 6a met een taakbrief voor een hele week. Hierop staan alle opdrachten die de kinderen die week moeten doen en de lessen en momenten waarop instructie wordt gegeven. Ook staan er een behoorlijk aantal opdrachten op die de kinderen zelf moeten plannen. Dit kan zowel werk zijn op papier, als werk op een iPad of Chromebook.

Twee keer in de week werken de kinderen met Blink. Blink is onze methode voor wereldoriëntatie. Hier zijn we dit jaar mee gestart. De methode is verdeeld in thema’s. Elk thema start met een introductie les. Hierna volgen vier lessen waarin de kinderen kennismaken en leren over het thema. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met een eigen onderzoek. Dit onderzoek moet passen bij het thema. Het onderzoek doen ze alleen of in twee- of drietallen. Het onderzoek werken ze uit in een presentatie. De presentatie kan zijn in de vorm van het maken van een muurkrant, een PowerPoint, enzovoort.

In groep 6a krijgen de kinderen iedere week huiswerk. Ieder maandag wordt het huiswerk besproken en krijgen ze weer nieuw huiswerk op voor de volgende week. De kinderen krijgen maakwerk (taal en rekenen) en leerwerk (woordenschat).

We gymmen op woensdag en vrijdag. Gymkleding en goede gymschoenen zijn erg belangrijk. Daarnaast raden we het dragen van sieraden ten sterkste af tijdens de gymles.

We maken er een mooi jaar van samen!