Groep 8

In groep 8 zitten 30 leerlingen en werken 2 meesters en 1 juf . Meester Mark werkt op dinsdag en meester Jochem staat alle andere dagen voor de groep. Vanaf februari begint juf Saline. Ze gaat dan LIO (leraar in opleiding) lopen op maandag, dinsdag en woensdag

We beginnen dinsdag, woensdag en donderdag met stillezen. Maandag beginnen we met een kring en vrijdag starten we met gym

Voor godsdienst maken we gebruik van de methode Trefwoord. Daarnaast zingen we elke vaak godsdienstige liedjes. 

Elke dag staat er rekenen op het programma; %, kommagetallen, breuken, grafieken en tabellen, het komt allemaal aan bod.

Voor taal en spelling maken we gebruik van de methode “Staal”. Bij het onderdeel grammatica oefenen we met het herkennen van de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden, persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord, bepaling van plaats, bepaling van tijd en het meewerkend voorwerp. Wat spelling betreft worden alle doelen van groep 4 t/m 7 herhaald en verdiepen we ons verder in de Franse en Engelse leenwoorden. 

2 uur in de week werken de kinderen met Blink. Blink is onze methode voor wereldoriëntatie. Na de introductieles en 4 lessen waarin de kinderen kennismaken en leren over het thema, gaan de kinderen aan de slag met een eigen onderzoek. Dit onderzoek moet passen bij het thema. Het onderzoek doen ze alleen of in twee- of drietallen. Het onderzoek werken ze uit in een presentatie. De presentatie kan zijn in de vorm van het maken van een muurkrant, een PowerPoint, enzovoort.

In groep 8 krijgen de kinderen 3 taken huiswerk per week. Elke dag moeten de kinderen hun agenda en huiswerkmap mee naar school nemen. De kinderen krijgen maakwerk (taal en rekenen) en leerwerk (Engels, woordenschat, topo, staatsinrichting en spelling).

We gymmen op maandag en vrijdag. Gymkleding en goede gymschoenen zijn erg belangrijk. Daarnaast raden we het dragen van sieraden ten sterkste af tijdens de gymles. 

In februari worden de kinderen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor adviesgesprekken. Het definitieve advies voor de middelbare school wordt dan besproken. Het advies baseren we op schoolvorderingen, de resultaten van CITO-toetsen,  en de werkhouding en algemene ontwikkeling in de groep/ op school. Met het basisschooladvies kunnen de kinderen ingeschreven worden op een middelbare school naar keuze. De open dagen zijn meestal in januari. Eind april maakt groep de verplichte landelijke eindtoets. Wij maken de  eindtoets. Belangrijk, is de score lager dan het gegeven advies blijft het advies geldend. Is de score hoger dan het gegeven advies, dan is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen.

In mei gaan we drie dagen op schoolkamp. We gaan naar Ameland en gaan daar tijdens drie sportieve dagen veel plezier met elkaar beleven.

Aan het eind van het schooljaar studeert groep 8 een musical in die ze in de laatste schoolweek op maandag aan de kinderen van de school en ‘s avonds aan ouders laten zien. Op die avond nemen we ook officieel afscheid van groep 8. Ze zijn dan klaar voor het Voortgezet Onderwijs