Identiteit

Onze missie

missie

We willen graag dat ieder kind z’n unieke zelf mag zijn en in veiligheid en geborgenheid kan opgroeien

Onze identiteit

Christelijk onderwijs In de groepen vertellen we wekelijks de verhalen uit de Bijbel, aangevuld met liedjes en gebed. We respecteren dat een ieder (kinderen en volwassenen) zijn geloof individueel mag beleven. Daarnaast kijken we met respect naar andere godsdiensten. Elk jaar vieren wij gezamenlijk met de kinderen het kerst- en het paasfeest. Tijdens deze vieringen hebben de kinderen zelf een grote inbreng. Alle leerkrachten onderschrijven het uitgangspunt van de schoolstichting. Van de kinderen wordt verwacht dat ze aan alle schoolse (dus ook de godsdienstige) activiteiten meedoen. We hechten er waarde aan dat ouders, die hun kind bij ons aanmelden, achter de keuze staan voor het volgen van christelijk onderwijs en alle activiteiten die daarmee samenhangen.