Judolessen

Tot aan de Kerstvakantie worden er lessen judo gegeven vanaf groep 3. Hier een aantal foto’s uit groep 5a.