Groepspagina template 1

In groep 8 van dit jaar zitten 27 kinderen, 17 jongens en 10 meisjes.

In de klas zitten we in groepjes en ook werken we vaak op de computers in de aula. We hebben ook een digitaal schoolbord in de klas. Hier kunnen we op televisie op kijken en we gebruiken het bord eigenlijk bij alle vakken.

We werken met een digitale methode voor Engels. De methode ‘Take it Easy’ is interactief en er wordt bijna volledig les gegeven via ‘the digital teacher’ op het digitale schoolbord. We praten ook veel Engels tijdens de les.

Groep 8 gaat ook dit jaar weer op kamp! We gaan wederom naar Kampeerboerderij “Edelweiss” op Ameland! Voor veel kinderen het hoogtepunt van 8 jaar basisschool!

In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. De kinderen leren hun werk te plannen en leren een agenda te gebruiken. In groep 8 hebben alle kinderen een leerpakket. Hierin zit het huiswerk voor het hele jaar! Groep 8 werkt veel zelfstandig, ook op de computer. We werken iedere week met een weektaak.

Kinderen van groep 8 maken veel eigen keuzes. Wat ga ik doen als ik klaar ben? Wat ga ik doen als ik de doelen
niet beheers en wat is zinvol voor mijn eigen leren om nu te gaan doen?

Groep 8 doet ook dit jaar weer een musical. Uitvoering is in de laatste schoolweek! De voorbereidingen zullen na de voorjaarsvakantie beginnen.

De kinderen van groep 8 houden 1 keer per jaar een boekbespreking, 1 keer per jaar een spreekbeurt en maken 2 werkstukken.

Kinderen van groep 8 doen mee aan een volleybaltoernooi, en voetbaltoernooien. Ook doen we aan verschillende activiteiten van ‘De Brede School’ mee.

Kinderen uit groep 8 lezen ook voor aan de kleuters op woensdag. Erg leuk voor de kinderen uit groep 1b en 2, maar
zeker ook voor de jongens en meiden uit groep 8.

groep 8 foto 1 groep 8 foto 2

groep 8 foto 2 groep 8 foto 1