Schoolcommissie

Op de Maarsborg is een actieve schoolcommissie. Deze schoolcommissie bestaat uit een tiental ouders die een positieve bijdrage levert aan de gang van zaken op school. Deze ouders praten mee over het beleid, zij ondersteunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten en beleggen bijeenkomsten met ouders. Een andere belangrijke taak van de schoolcommissie is het beheren van de ouderbijdrage. Natuurlijk werkt de schoolcommissie nauw samen met de directie en het team van de school. De leden van de schoolcommissie worden gekozen in de ledenvergadering, vaak voor een periode van vier jaar (zolang zij kinderen op de school hebben). De leden van de schoolcommissie zijn of worden lid van de vereniging.

Leden van de schoolcommissie:

 Gijs Bruikman (voorzitter)

 Arjen Sterenborg (vice-voorzitter)

 Judith Struik (secretaris)

 Hans Banus (penningmeester)

 Sonja Bunk

 Jantechien Niemeijer

 AnneHilde Breman

 Niels Verjans

 Mark Gerdes

 

U kunt de schoolcommissie bereiken op het volgende emailadres:

sc.maarsborg@sgperspectief.nl