Visie

Onze visie

GELOOF – ERKENNING – ONTWIKKELING – ZELFVERTROUWEN – PASSIE

Onze visie is onze kijk op ontwikkelen en leren, we zetten ons in om deze visie in de praktijk van alle dag uit te stralen:

GELOOF in God is voorleven en doorgeven. Het voorleven van respect voor de ander, betrouwbaar en eerlijk zijn en veiligheid bieden. Voor ons vormen de verhalen uit de bijbel hiervoor de basis.

We ERKENNEN dat ieder kind uniek is en zich op een unieke manier ontwikkelt. We luisteren naar kinderen en elk kind denkt actief mee over hoe het leert en wat het wil bereiken.

ONTWIKKELING, groeien en leren gaat over kennis, creativiteit, sociale vaardigheden, kortom over alles wat je nodig hebt om sterk te staan in de wereld. Voor een optimale ontwikkeling streven we naar een goede samenwerking tussen kind, ouders en school.

Op de Maarsborg leggen we de basis voor ZELFVERTROUWEN door kinderen successen te laten ervaren. Kinderen worden zich steeds meer bewust van eigen handelen en vanuit dit zelfbewustzijn leren we ze grenzen aangeven, voor hun mening uitkomen, verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen.

Het team van de Maarsborg heeft PASSIE voor kinderen en onderwijs. Met die passie willen we kinderen verwonderen, uitdagen, enthousiasmeren en prikkelen om te leren in de breedste zin van het woord.

In de schoolgids kunt u lezen hoe we onze visie in de praktijk handen en voeten geven…..