Zo zijn onze manieren!

Onderstaand document is bedoeld voor ouders, collega‟s en belangstellenden, om een beschrijving te geven van hoe wij met leerlingen, ouders, collega‟s omgaan. Tevens beschrijft het hoe de dagelijkse onderwijspraktijk op De Maarsborg gestalte krijgt.

Ons motto is : « Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen ».

Iedereen die dit document leest weet hoe het in de Maarsborg gaat. Men zal alle elementen in de praktijk van elke dag in de school kunnen herkennen. In het document wordt ook verwezen naar andere documenten die informatie bevatten (Schoolontwikkelingsplan, Schoolgids, Schooljaarplan). Het is een document dat de dagelijkse praktijk weergeeft van onze lerende organisatie. Voortdurend werken wij aan de verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs. Daardoor is dit document ook aan verandering en bijstelling onderhevig en zal enkele malen per jaar ge update worden.

Namens het team van cbs de Maarsborg te Stadskanaal,

Jaap Akkerman, directeur.

Downloaden (PDF, Onbekend)