Brede School

Stichting Welstad
GGD Groningen
Stichting Peuterspeelzaal

Kindercentrum de Speeldoos
Wijkraad Maarsveld

Wijkraad Maarsstee
Wijkraad Maarswold
Ouder en Kindzorg
Openbare Bibliotheek
OBS Mr. Neuteboomschool
CBS De Maarsborg
CBS Het Mozaïek
____________________________________________________________________________

Een heldere kijk op kind en wijk
De Brede School Ter Maarssen is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen uit de wijken Maarsveld, Maarsstee en Maarswold. Samen vormen zij de Brede School Ter Maarssen. Door een intensieve samenwerking tussen alle partners valt er voor de kinderen veel te doen, te leren en te ontdekken. Maar ook voor hun ouders/verzorgers en andere bewoners is er een activiteitenaanbod.

Allerlei voorzieningen
De Brede School Ter Maarssen komt niet in de plaats van de bestaande voorzieningen. Het is een samenwerkingsverband van al deze instellingen tegelijk.

Eén doel
Alle instellingen werken aan één en hetzelfde doel. Zij willen de ontplooiingsmogelijkheden en kansen van kinderen van 0 tot 15 jaar vergroten. Er wordt geprobeerd kinderen extra te ondersteunen bij hun geestelijke, sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.

Samenwerken
De instellingen, die meedoen met de Brede School Ter Maarssen werken met elkaar samen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker en beter allerlei activiteiten organiseren zoals:
Muzieklessen;
Naschoolse sportactiviteiten.

Eén gezicht naar buiten
Alle partners van de Brede School Ter Maarssen stemmen hun aanbod zoveel mogelijk op elkaar af. Dat is handig voor de ouders/verzorgers en goed voor de kinderen. Een paar voorbeelden:
• De kinderen kunnen na school naar de naschoolse opvang;
• De kinderen kunnen meedoen aan verschillende naschoolse activiteiten;
• De peuterspeelzaal, het kindercentrum en de basisscholen maken gebruik van een overdrachtsformulier waarin gegevens van een kind worden uitgewisseld;
• De verschillende voorzieningen zijn bezig met de ontwikkeling van gedragsregels voor medewerkers en kinderen.

Activiteiten
De instellingen, die meedoen met de Brede School Ter Maarssen, halen allerlei activiteiten naar de wijk toe. Hierdoor kunnen kinderen kennismaken met verschillende vormen van sport, muziek, kunst en cultuur. Ook voor de jonge kinderen van 0 tot 4 jaar en voor de ouders/verzorgers is er van alles te doen.

Zorg
Door een intensieve samenwerking tussen de verschillende partners van de Brede School Ter Maarssen wordt geprobeerd een plek te bieden aan alle kinderen, ook als het even niet goed gaat met hen. Om kinderen met moeilijkheden en ouders met vragen over de opvoeding te helpen, wordt er maandelijks een spreekuur in de scholen gehouden door de schoolverpleegkundige. Op welk moment de schoolverpleegkundige aanwezig is in de school, kunt u lezen op de poster, die in de scholen hangt.

Ouders/verzorgers
De Brede School Ter Maarssen wil ouders/verzorgers actief betrekken bij (de ontwikkeling van) hun kinderen en de wijk waarin zij opgroeien. In schoolverband kunnen ouders/verzorgers bijvoorbeeld:
• Meehelpen met binnen- en buitenschoolse activiteiten;
• Ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen krijgen;
• Deelnemen aan themabijeenkomsten.

Partners in de Brede School Ter Maarssen zijn:


OBS Mr. Neuteboomschool
Mr. Neuteboomstraat 5
9502 CR Stadskanaal
0599 612211

CBS De Maarsborg
De Wedde 11-13
9502 BD Stadskanaal
0599 65365
maarsborg@sgperspectief.nl
contactpersoon: Carine Krale

Kinderopvang Stadskanaal BV
Mr. Neuteboomstraat 3
9502 CR Stadskanaal
0599 622462
info@kinderopvangdespeeldoos.nl
contactpersoon: Mare Ester

Stichting Gemeenschappelijke Peuterspeelzalen
gemeente Stadskanaal (S.G.P.S.)
Gelderselaan 3
9501 RA Stadskanaal
0599 610120
s.g.p.s@zonnet.nl
contactpersoon: Elza Barkema

Stichting Jeugdgezondheidszorg
Thuiszorg Groningen
Hemenweg 18b
9501 XZ Stadskanaal
0599 697770
info@thuiszorg-groningen.nl
contactpersoon: Ina Prins

Stichting Welstad/Het Kompas
Brummelkant 2
9502 BB Stadskanaal
0599 657900
info@welstad.nl
contactpersoon: Jaquelien Haarmans

Openbare Bibliotheek Stadskanaal
Geert Teisplein 3
9501 VL Stadskanaal
0599 614874
stadskanaal@mijneigenbibliotheek.nl
contactpersoon: Silvia Overbeek

Geestelijke Gezondheids Dienst
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
050
hulpverleningsdienst@hvd.groningen.nl
contactpersoon: Janny Wilms

Politie
Postbus 588
9700 AN Groningen
050 5875229
Contactpersoon:

Wijkraad Maarsstee
Contactpersoon: Fred Bogers

Wijkraad Maarswold
Contactpersoon: Jaap Boer