Brede School

Stichting Welstad
Kindercentrum de Speeldoos (Kids First)
OBS Mr. Neuteboomschool
CBS De Maarsborg
Openbare Bibliotheek
Wijkraad

Een heldere kijk op kind en wijk
De Brede School Ter Maarssen is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen uit de wijken Maarsveld, Maarsstee en Maarswold. Samen vormen zij de Brede School Ter Maarssen. Door een intensieve samenwerking tussen alle partners valt er voor de kinderen veel te doen, leren en ontdekken. Maar ook voor hun ouders/verzorgers en andere bewoners is er een activiteitenaanbod.

Allerlei voorzieningen
De Brede School Ter Maarssen komt niet in de plaats van de bestaande voorzieningen. Het is een samenwerkingsverband van al deze instellingen tegelijk.

Eén doel
Alle instellingen werken aan één en hetzelfde doel. Zij willen de ontplooiingsmogelijkheden en kansen van kinderen van 0 tot 15 jaar vergroten. Er wordt geprobeerd kinderen extra te ondersteunen bij hun geestelijke, sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.

Samenwerken
De instellingen, die meedoen met de Brede School Ter Maarssen werken met elkaar samen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker en beter allerlei activiteiten organiseren zoals:
Muzieklessen;
Naschoolse sportactiviteiten.

Eén gezicht naar buiten
Alle partners van de Brede School Ter Maarssen stemmen hun aanbod zoveel mogelijk op elkaar af. Dat is handig voor de ouders/verzorgers en goed voor de kinderen. Een paar voorbeelden:
• De kinderen kunnen na school naar de naschoolse opvang;
• De kinderen kunnen meedoen aan verschillende naschoolse activiteiten;
• De peuterspeelzaal, het kindercentrum en de basisscholen maken gebruik van een overdrachtsformulier waarin gegevens van een kind worden uitgewisseld;
• De verschillende voorzieningen zijn bezig met de ontwikkeling van gedragsregels voor medewerkers en kinderen.

Activiteiten
De instellingen, die meedoen met de Brede School Ter Maarssen, halen allerlei activiteiten naar de wijk toe. Hierdoor kunnen kinderen kennismaken met verschillende vormen van sport, muziek, kunst en cultuur. Ook voor de jonge kinderen van 0 tot 4 jaar en voor de ouders/verzorgers is er van alles te doen.

Ouders/verzorgers
De Brede School Ter Maarssen wil ouders/verzorgers actief betrekken bij (de ontwikkeling van) hun kinderen en de wijk waarin zij opgroeien. In schoolverband kunnen ouders/verzorgers bijvoorbeeld:
• Meehelpen met binnen- en buitenschoolse activiteiten;
• Ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen krijgen;
• Deelnemen aan themabijeenkomsten.

Partners in de Brede School Ter Maarssen zijn:


OBS Mr. Neuteboomschool
Mr. Neuteboomstraat 5
9502 CR Stadskanaal
0599 612211
www.neuteboomschool.nl
Contactpersoon: Aniek de Vries

CBS De Maarsborg
De Wedde 11-13
9502 BD Stadskanaal
0599 615830
www.maarsborg.nl
Contactpersoon: Carine Krale

Kinderopvang Stadskanaal BV
Mr. Neuteboomstraat 3
9502 CR Stadskanaal
0599 622462

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN