Groepen

Groepsindeling 2022-2023

1a/2a

1b/2b

3

4

5

6

7a

7b

8

Klusklas

In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met een pilot; de klusklas. Deze is bestemd voor kinderen uit de bovenbouw die op een praktische manier leren. In de klusklas verbinden we vakken als begrijpend lezen en rekenen aan uitvoeren met je handen. Zo zijn de kinderen druk bezig geweest met het opzetten van een moestuintje. De groenten die ze daar gekweekt hebben, hebben ze verwerkt in gezonde maaltijden. Het komende schooljaar gaan we dit verder uitbouwen. Te denken valt ook aan activiteiten rondom zorg of techniek.

Breinklas

De Breinklas is de plusklas van de Maarsborg. 1 keer in de twee weken komen de (meer)begaafde leerlingen van de Maarsborg bij elkaar in de aula. Dit gebeurt op de donderdagochtend. Deze leerlingen krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Breinklas. Hier ontmoeten de leerlingen andere (meer)begaafde leerlingen. Deze kinderen komen uit verschillende groepen.

De Breinklas is de plek waar je leert over je brein, wilskracht (mindset) en verschillende methoden om goed te kunnen leren.

Daarnaast werken de kinderen in groepjes aan projecten. Deze projecten doen een beroep op vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiƫren, verslag leggen, presenteren enz.

De kinderen krijgen opdrachten mee, waarin de verschillende vakgebieden aan de orde komen. We gebruiken hier speciale materialen voor, die uitdagend zijn voor (meer)begaafde leerlingen. Vanuit deze Breinkaart mogen ze dan, op afgesproken tijden,  de hele week werken

Er zijn op de Maarsborg 2 Breinklassen: groep 3-5 en groep 6-8. Juf Mariska geeft les aan beide groepen in de Breinklas.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN