Groep 4

In groep 4 zitten 17 leerlingen. Op dinsdag krijgen de kinderen les van juf Henriette, de rest van de week geeft juf Therese les. Meester Martin helpt elke dag bij de rekenles en leest met groepjes kinderen.

Elke dag starten we met verschillende leesopdrachten die klaar staan in de mandjes op elke tafelgroep. Juf geeft 1 groepje instructie. Na de middagpauze gaan de kinderen duolezen, terwijl de een leest, wijst de ander mee in zijn of haar boekje. Natuurlijk lezen we de hele dag door, we lezen samen de opdrachten in de werkboeken, steeds hardop, herhalen en aanwijzen zorgt ervoor dat iedereen meeleest.  Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen door de juf.

Om 8.50 openen we de dag met gebed en het zingen van christelijke liederen. We bekijken ook samen de planning van de dag.

Om 9.00 uur starten we met de rekenles. We zijn in groep 4 voornamelijk bezig met de tafels van 1 t/m 10, rekenen op de getallenlijn t/m 100 en klokkijken. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen 1x in de 3 a 4 weken huiswerk mee om thuis de tafel goed te leren.

Na de pauze, tijdens het eten en drinken, wordt er voorgelezen uit een leesboek. Op dinsdag en vrijdag wordt er een verhaal verteld uit de bijbel n.a.v. de methode Trefwoord.

Na het voorlezen gaan we verder met spelling (4x in de week). De kinderen leren dit jaar 12 spellingcategorie├źn met elk een eigen spellingregel van de methode Staal. Belangrijk is dat ze goed luisteren naar het woord, het woord herhalen, het woord in klankstukken/klangroepen verdelen, de spellingregel erbij bedenken, het woord opschrijven, de categorie erbij plaatsen en als laatste gaan controleren of het woord goed is geschreven.

Na de grote pauze, eten we met elkaar op school. We bidden eerst voor het eten en tijdens het eten kijken we naar het jeugdjournaal.  

De middag starten we lezen, zoals boven al is genoemd. Daarna volgt een kwartier automatiseren. Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels maar ook sommen tot 20 snel kunnen uitrekenen.

Dit jaar hebben we de thema’s van Staal ( de taalmethode) en Blink (de wereldori├źntatie methode) gekoppeld. Elke middag zijn we bezig met dit thema, bij elk thema leren ze nieuwe woorden en hun betekenis. Ook leren de kinderen de woorden toepassen in verschillende lessen. We lezen informatieteksten over het thema en de kinderen krijgen opdrachten om het begrijpend lezen te stimuleren.  Alles wat de kinderen leren over dit thema komt in hun projectmap. Op donderdagmiddag hebben we onze creamiddag, dan verwerken we het thema op een creatieve manier.

Kwink is onze manier van werken op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Hoe ga je om met anderen in allerlei situaties. We passen dit in alle groepen op dezelfde manier toe. Zo gaan we kwink met elkaar om.

Tussen al het werken door zingen we graag liedjes of doen een we spelletje. Om 14.10 praten we even kort de dag door, wat hebben we geleerd, zijn er nog bijzonderheden? En dan is de schooldag alweer voorbij.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN