Groep 4


In groep 4 zitten 24 leerlingen. Hiervan zijn 8 jongens en 16 meisjes. Op maandag, dinsdag en woensdag krijgen de kinderen les van juf Anita en op donderdag en vrijdag van juf Mariska. Ook juf Sonja, juf Froukje en juf Lenny helpen af en toe mee en gaan met kleine groepjes leerlingen extra oefenen met lezen of rekenen.

Elke dag beginnen we met een ‘som van de dag’. Daarna gaan we verder met technisch lezen. We lezen een tekst met behulp van een leesvraag. We lezen voor en lezen het dan samen hardop. Ook oefenen we met korte zinnen en woorden.

Om 8.55 openen we de dag met gebed en het zingen van christelijke liederen. We bekijken ook samen de planning van de dag.

Om 9.10 uur starten we met de rekenles. We zijn in groep 4 voornamelijk bezig met de tafels van 1 t/m 10, rekenen op de getallenlijn t/m 100 en klokkijken. Ze krijgen 1x in de 3 a 4 weken huiswerk mee om thuis de tafel goed te leren. Na de pauze werken we nog even door en dan wordt er voorgelezen uit een leesboek. Op dinsdag en donderdag wordt er een verhaal verteld uit de bijbel n.a.v. de methode Trefwoord.

Na het voorlezen gaan we verder met spelling (5x in de week). De kinderen leren dit jaar 12 spellingcategorieën met elk een eigen spellingregel van de methode Staal. Belangrijk is dat ze goed luisteren naar het woord, het woord herhalen, het woord in klankstukken/klangroepen verdelen, de spellingregel erbij bedenken, het woord opschrijven, de categorie erbij plaatsen en als laatste gaan controleren of het woord goed is geschreven.

We sluiten de ochtend (4x in de week) af met een taalles uit de methode Staal. Het jaar is opgebouwd in 8 thema’s. Bij elk thema leren ze nieuwe woorden en hun betekenis. Ook leren ze de woorden toepassen in verschillende lessen. Verder leren ze bijvoorbeeld de weg die een postkaart aflegt tot aan de geadresseerde, hoe een verhaal is opgebouwd, dingen te overdrijven en

We eten met elkaar op school. We bidden voor het eten en spelen daarna lekker buiten.

Na de grote pauze gaan we elke dag stillezen. De kinderen mogen een plekje zoeken in de klas waar ze lekker kunnen lezen in hun boek.

Na het lezen oefenen we nog sommen die de kinderen moeten automatiseren. En daarna geven we in de middag lessen begrijpend lezen, wereldorientatie, verkeer, Kwink en natuurlijk creatief als handvaardigheid, muziek, tekenen en drama.

Kwink is onze manier van werken op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Hoe ga je om met anderen in allerlei situaties. We passen dit in alle groepen op dezelfde manier toe. Zo gaan we kwink met elkaar om.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN