Groep 6

In groep 6 zitten 23 kinderen. Meester Jasper de Munck staat de hele week voor de klas. De kinderen worden extra geholpen door juf Carolien Ottevanger op woensdag t/m vrijdag. We hebben gymles op maandagmiddag en vrijdagochtend.

Er zijn twee toetsrondes (januari en juni) en na deze toetsrondes worden de oudergesprekken gepland. We bespreken dan de toetsen én het rapport. Bij de oudergesprekken zijn op de Maarsborg de kinderen aanwezig. Mocht u apart met min als leerkracht willen spreken, dan is dat natuurlijk mogelijk. In de klas praat ik regelmatig 1-op-1 met de kinderen. In deze kindgesprekken praten we over de sfeer in de klas, de verschillende vakken en het huiswerk.

Iedere dag begint met lezen, de dagopening en spelling. Na de pauze wordt er iedere dag voorgelezen en daarna starten we met rekenen. Voor de lunch is er tot slot nog een les taal. ’s Middags werken we vaak met teksten, maar ook natuur, techniek, muziek en creatief krijgen wekelijks aandacht.

We lezen op veel verschillende manieren in groep 6. We lezen teksten hardop, kinderen lezen voor in de klas (en maken elkaar enthousiast voor het boek wat ze aan het lezen zijn), we lezen op tempo, alleen, in groepjes en in duo’s . We proberen begrijpend lezen leuk te maken door samen écht diep in een tekst te duiken, de opdrachten creatief te verwerken en door verbinding te zoeken in de thema’s van Taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.

We werken in groep 6 met een weektaak. Bij veel lessen volgen de kinderen de basisinstructie waarna ze zelfstandig aan de slag gaan. Er zijn echter een flink aantal opdrachten die de kinderen zelf moeten plannen gedurende de week. Dit zijn zowel opdrachten op papier als digitale opdrachten (op iPad of Chromebook). Een aantal kinderen gaat 1x per week naar de Breinklas. Deze kinderen krijgen hier ook extra opdrachten voor die ze in een periode moeten maken. Kinderen worden iedere dag ook extra geholpen waar nodig is en natuurlijk houden we bij ieder vak rekening met het tempo en het niveau van alle kinderen.

Iedere maandag en vrijdag moeten de kinderen hun leerpakket meenemen. Hierin zit het huiswerk in voor het hele schooljaar. Iedere maandag is er een leeropdracht (Taal of Topografie), iedere vrijdag is er een maakopdracht (Rekenen). Op de Maarsborg is er een logische opbouw in de hoeveelheid en de moeilijkheid in het huiswerk van groep 4 t/m 8. Het is van belang dat de kinderen meer en meer leren om het zélf te doen.

Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink. U kunt dit zien als een thematische methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komt. Voor Taal en Spelling gebruiken we de methode Staal. We zoeken continu naar de link tussen de verschillende vakken, teksten en thema’s. We willen de kinderen graag nieuwe dingen leren, maar kinderen moeten ook bij elk thema zelf laten zien wat ze hebben geleerd. De kinderen presenteren hetgeen ze geleerd hebben op verschillende manieren aan mij als leerkracht en aan de rest van de klas. Voor veel kinderen erg leuk, maar toch ook wel een beetje spannend.

Voor Godsdienst gebruiken we de methode Trefwoord. We bidden en zingen samen en praten na over de verhalen uit de Bijbel die verteld worden. Om de week staat er ook een les Kwink gepland. Op een speelse manier leren we zo hoe we het in de klas gezellig kunnen houden en hoe we het beste om kunnen gaan met dingen die we niet zo leuk vinden. Zeker ook belangrijk!

Iedere week is er ook tijd voor creatieve vakken. Tekenen, knutselen, dans, drama. Meestal op donderdagmiddag, maar regelmatig ook even tussendoor of op een ander moment in de week.

We werken veel samen en het is mooi om te zien hoeveel de kinderen al kunnen. Er wordt hard gewerkt, veel gelachen en ook is er regelmatig tijd voor ‘iets leuks’.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN