Groep 1a/2a

Groep 1a/2a is een combinatiegroep van 18 kinderen. In groep 1a, zitten nu nog 6 jongens en 3 meisjes. In groep 2a zitten 5 jongens en 4 meisjes. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag heeft juf Hilda groep 1a/2a en op vrijdag staat juf Miriam voor groep 2. Dit zijn kinderen van groep 2a en groep 2b samen.

Op maandag en dinsdag hebben de kinderen extra hulp van juf Roos (onderwijsassistente in opleiding) en juf Lenny op donderdag.

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Spelenderwijs leren ze de wereld om hen heen.

Elke dag start de dag met de inloop. Hierin kunnen de kinderen meteen de dag spelenderwijs beginnen met een opdracht die ze zelfstandig kunnen. Daarna gaan we in de kring. We bespreken de dag naar aanleiding van de dagritmekaarten, benoemen de dag, maand, seizoenen en luisteren naar elkaar. We luisteren naar een Bijbelverhaal en gebruiken voor godsdienst de methode Trefwoord en zingen bijbelse liedjes.

We werken thematisch ongeveer 3 weken vanuit een thema dat aansluit bij hun belevingswereld bv. over de jaargetijden, de Kinderboekenweek, de feestdagen…Hierin is er elke dag aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.                                                                         

De grove en de fijne motoriek. De sociale en emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de rekenontwikkeling. We maken gebruik van de volgende methodes: Kwink (soc/emot) en halen inspiratie uit o.a Kleuteruniversiteit, Met Sprongen Vooruit en hebben we mooie ontwikkelingsmaterialen en hoeken waarin de kinderen kunnen spelen.

In groep 1 en 2 oefenen kleuters met tellen, cijfers, letters en woordklanken. Groep 1 leert zo te wennen, het ontdekken ervan en de structuur van de dag. Groep 2 wordt al spelend voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen.

Ook werken /spelen we met de kleuters over natuur, techniek, ruimte en tijd, muziek, beeldende vorming, de iPad en spelen we buiten en hebben we gym. Voor gym hebben de kleuters gymschoentjes nodig die ze zelfstandig aan kunnen doen. De gymschoentjes blijven op school in de groep.

Dit schooljaar komt om de week muziekdocent Marco muziekles geven. En we maken gebruik van de methode 123Zing. Er is ruimte voor spelen, bewegen, ontdekken, ervaren en eigen inbreng. Daarmee wordt hun betrokkenheid, interesse en hun leerervaring zo groot mogelijk. Plezier is hierbij heel belangrijk! Er wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsniveau’s.

We volgen de leerlingen via een observatielijst Kleuters in Beeld en bespreken dit in de 10 minuten gesprekken met de ouders. De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee.

De kinderen leren samen en mét elkaar. We hebben veel plezier en maken er een mooi schooljaar van!

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN