Groep 1a/2a

Groep 1a/2a is een combinatiegroep van 24 kinderen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Hilda voor de groep. Op vrijdag is groep 1 vrij en staat juf Miriam voor groep 2. Dit zijn kinderen van groep 2a en groep 2b samen. 

Op de maandag en dinsdag hebben we hulp van juf Jasmijn (onderwijsassistente) die extra ondersteuning geeft aan de kinderen. Op de woensdag t/m vrijdagochtend doet dit juf Lenny. Tot januari loopt juf Nina Lio-stage (leerkracht in opleiding) in onze groep. 

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Spelenderwijs leren ze de wereld om hen heen.     

We starten elke dag met een inloop. Hierin kunnen de kinderen meteen de dag spelenderwijs beginnen met een opdracht die ze zelfstandig kunnen. Daarna gaan we in de kring. We vertellen en luisteren naar elkaar, bespreken de dag n.a.v. dagritmekaarten, benoemen de dag, de maand, het seizoen. We luisteren naar een Bijbelverhaal en zingen Bijbelse liedjes. Hiervoor gebruiken we de methode Trefwoord. 

We werken thematisch 2 à 3 weken bv. over de jaargetijden, de Kinderboekenweek, prentenboeken, de feestdagen…of projecten van Kleuteruniversiteit. Hierin is er elke dag aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.                                                                          

De grove en de fijne motoriek.  

De sociale en emotionele ontwikkeling,  

De taalontwikkeling en de rekenontwikkeling.  

We maken gebruik van de volgende methodes: Kwink (soc/emot) hoe ga je met elkaar om en halen inspiratie uit Kleuteruniversiteit en Met Sprongen Vooruit (rekenen). We hebben mooie ontwikkelingsmaterialen en hoeken waarin de kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. 

In groep 1 en 2 oefenen kleuters met tellen, cijfers, letters en woordklanken. Dit doen we dmv spelletjes, samenwerken, samenspelen, samenwerkend leren. 

Er wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsniveaus. We volgen de leerlingen via de observatielijst “Kleuters in Beeld” en bespreken dit in de 10 minuten gesprekken met de ouders. De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee. 

We hebben het over de natuur, techniek, ruimte en tijd, muziek: 123 Zing, beeldende vorming, en gebruiken we de iPad. We spelen en leren buiten en hebben we gym in het speellokaal. Voor gym hebben de kleuters gymschoentjes nodig die ze zelfstandig aan kunnen doen. De gymschoentjes /slofjes blijven op school in de groep.  

Kortom er is ruimte voor spelen, bewegen, ontdekken, ervaren en eigen inbreng in een liefdevolle, uitdagende omgeving. Daarmee wordt hun betrokkenheid, interesse en hun leerervaring zo groot mogelijk. Plezier is hierbij heel belangrijk!  

Samen maken we een fijn schooljaar! 

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN