Groep 3

In groep 3 zitten 26 kinderen. Op maandag, dinsdag en vrijdag krijgen de kinderen les van juf Froukje, op woensdag en donderdag van juf Miriam. Juf Jasmijn, juf Sonja en juf Lenny geven kleine groepjes kinderen ondersteuning tijdens de reken- en leeslessen.  

Elke dag starten we met de inloop waarbij de kinderen in groepjes werken aan een opdracht op het gebied van rekenen en taal. De opdrachten staan klaar in mandjes op tafel, zodat de kinderen bij binnenkomst meteen kunnen starten. Tijdens de inloop is de leerkracht met individuele kinderen of een klein groepje aan het oefenen aan de instructietafel. Na de inloop starten we de dag gezamenlijk met de dagopening. We bidden hierbij samen en luisteren naar een bijbelverhaal. Daarna is het tijd voor de les uit veilig leren lezen waarbij we eerst alle letters leren en daar meteen zoveel mogelijk mee oefenen in de klas. Rond de kerstvakantie kunnen de kinderen dan al een verhaaltje lezen! 

Na de fruitpauze, waarbij de kinderen buitenspelen op het kleuterplein, gaan we rekenen en maken we een dictee. Na de grote pauze (dan spelen we op het grote plein) eten we gezamenlijk onze lunch. We bidden hierbij eerst voor het eten en eten eerst in rust onze lunch op. Soms wordt er voorgelezen of een leerzaam filmpje gekeken na de eerste 10 minuten. Na de lunch zijn er over de week diverse vakken verdeeld zoals creatieve vakken als muziek en beeldende vorming, maar ook sociale omgang (Kwink) en natuureducatie. Op maandag en woensdag gaan we gymmen in de Neuteboomzaal. Tussen het werken door doen we soms een spelletje of zingen we liedjes. We sluiten de dag samen af met een korte terugblik en het dankgebed.  

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN