Groep 1b/2b

Dit zijn de jongste kinderen van onze school. Het is een combinatiegroep van 21 kinderen.

Het werken met de jongste kinderen blijft fascinerend en uitdagend.

Wij bieden ze een  rijke, liefdevolle en uitdagende omgeving aan. Hierdoor wordt hun betrokkenheid groter en worden de kinderen gestimuleerd om zichzelf spelenderwijs te ontwikkelen.

Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Marion voor de groep. Op de vrijdag gaan de kinderen van groep 1 niet naar school maar zitten de groepen 2A en 2b bij elkaar in de groep samen met juf Miriam. Op de maandag ondersteund juf Jasmijn de leerkrachten en begeleidt kinderen. Dinsdag en donderdag is Juf Meike (stagiaire) ook extra in de groep. Zij doet de opleiding voor onderwijsassistente..

De Inloop:

De kinderen komen rustig binnen en gaan naar hun plek waar ze zelfstandig aan het werk kunnen met opdrachten die passen bij het thema.

De kring:           

In de kring gaan we bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Hierbij gebruiken wij de methode “Trefwoord”. Ook bespreken wij de dagen van de week, de dagritme, het weer enz. En natuurlijk mogen de kinderen om de beurt iets vertellen. Naast de juf zitten de hulpjes en zij helpen de juf de hele dag.

Werken:                                 

Wij werken aan de hand van thema’s. Bijvoorbeeld: beroepen, sinterklaas, seizoenen enz. Wij richten de speelhoeken in aansluitend bij de thema’s. Zodat de kinderen daar spelenderwijs kunnen leren en spelen. Ook bedenken wij werkopdrachten passend bij het thema en doelgericht. De kinderen mogen aan de hand van het planbord kiezen waar, wat en wanneer ze iets gaan maken, doen.                          

Taal en rekenen:   

Wij bieden taalactiviteiten en rekenactiviteiten aan in de grote kring, kleine kring en leggen deze materialen ook in de hoeken waar ze zelfstandig mee kunnen oefenen.

Taalactiviteiten zijn bijvoorbeeld:

Voorlezen, gesprekken voeren, taalspelletjes zoals: begin-,mid-,eindklank, letterherkenning, rijmen enz.

Rekenactiviteiten zijn bijvoorbeeld: tellen, meten, wegen, hoeveelheden, getal symbolen, inhoud enz. Hiervoor gebruiken wij regelmatig : Projecten van Kleuteruniversiteit en Met sprongen vooruit.

Motoriek:

De ontwikkeling van de kleine en de grote motoriek stimuleren wij tijdens het buiten spelen, de kleutergym en tijdens de werklessen.                                                                                                                                                       

Sociaal emotioneel:

Gedurende de hele dag stimuleren wij de sociale emotionele ontwikkeling. Ook geven wij 1x per week een les uit de methode ”Kwink”. Hoe ga je met elkaar om, luister naar elkaar, doe lief, overleg met elkaar, wacht op je beurt enz. En stimuleren wij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de kinderen.

Muziek:

Wij  gebruiken de muziekmethode 123Zing.

ICT:

Wij hebben 6 iPads in de groep en de kinderen kunnen daar zelfstandig mee werken. Soms scannen ze een Q.R. code en doen dan de opdracht. Op de iPads staan allerlei apps passend bij hun niveau en ook gebruiken ze de  iPad in combinatie met de techniek trein. De Bee Bot gebruiken we regelmatig. Dit is een voorloper van het leren programmeren.

Plannen + observeren + registreren:

De leerkracht plant de lessen n.a.v. doelen. De opdrachten worden dan geobserveerd en daarna geregistreerd. Hierbij gebruiken wij de observatielijst “Kleuters in beeld”. Tijdens de 10 minuten gesprekken bespreken wij onze bevindingen met de ouders.  En ook krijgen de kinderen 2x per jaar een rapport mee.  Kinderen die iets meer aankunnen of extra oefenstof nodig zijn plannen we op de maandag in met juf Jasmijn.  Ook komt iedere dinsdag Irema de logopediste op school. 

Wij doen ons best om alle kinderen spelenderwijs alles aan te bieden.

Samen maken wij er een leuk , leerzaam en plezierig jaar van.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN