Groep 1b/2b

Groep 1b/2b:

Het is een combinatiegroep van 26 kinderen. Dit zijn de jongste kinderen van onze school. Het werken met de jongste kinderen blijft fascinerend en uitdagend. Door een rijke, liefdevolle en uitdagende omgeving aan te bieden, wordt de betrokkenheid groter en worden de kinderen gestimuleerd om zichzelf spelenderwijs goed te ontwikkelen.

Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Marion voor de groep. Op de vrijdag gaan de kinderen van groep 1 niet naar school maar zitten de groepen 2A en 2b bij elkaar in de groep samen met juf Miriam. Onderwijsassistentes ondersteunen de leerkrachten en begeleiden regelmatig kinderen.  Op de dinsdag is juf Maud Veen (stagiaire) ook extra in de groep. Zij doet de PABO (2e jaars).

Werkwijze in groep 1B 2B:

De Inloop:

De kinderen komen rustig binnen en gaan naar hun plek waar ze zelfstandig aan het werk kunnen met opdrachten die passen bij het thema.

De kring:

In de kring gaan we bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Hierbij gebruiken wij de methode “Trefwoord”. Ook bespreken wij de dagen van de week, de dag ritme, het weer enz. En natuurlijk mogen de kinderen om de beurt iets vertellen. Naast de juf zitten de hulpjes en zij helpen de juf de hele dag.

Werken:

Wij werken aan de hand van thema’s. Bijvoorbeeld: beroepen, sinterklaas, seizoenen enz. Wij richten de speelhoeken aansluitend bij de thema’s in zodat de kinderen daar spelenderwijs kunnen spelen, leren en ontdekken. Ook bedenken wij werkopdrachten passend bij het thema en doelgericht. De kinderen mogen aan de hand van een planbord kiezen waar, wat en wanneer ze iets gaan maken, doen.

Taal en rekenen:

Wij bieden taalactiviteiten en rekenactiviteiten aan in de grote kring, kleine kring en leggen deze materialen ook in de hoeken waar ze zelfstandig mee kunnen oefenen. Taalactiviteiten zijn bijvoorbeeld: verhaalbegrip, taal /spraakontwikkeling, begin-,mid-, eindklank, letterherkenning, rijmen enz. Rekenactiviteiten zijn bijvoorbeeld: tellen, meten, wegen, hoeveelheden, getal symbolen, inhoud enz. Hiervoor gebruiken wij regelmatig de projecten van “Kleuteruniversiteit” en de rekenmethode “Met sprongen vooruit”.

Motoriek:

De ontwikkeling van de kleine en de grote motoriek stimuleren wij tijdens het buiten spelen, de kleutergym, spelen in de hoeken en tijdens het werken.

Sociaal emotioneel:

Gedurende de hele dag stimuleren wij de sociale emotionele ontwikkeling. Ook geven wij 1x per week een les uit de methode ”Kwink”. Hoe ga je met elkaar om, luister naar elkaar, doe lief, overleg met elkaar, wacht op je beurt enz. En stimuleren wij de zelfstandigheid bij de kinderen.

Muziek:

Wij gebruiken regelmatig ij de muziekmethode “123Zing”. Dansen, zingen en maken dagelijks op een speelse manier muziek met elkaar.

I.C.T:

Wij hebben 6 iPads in de groep en de kinderen kunnen daar zelfstandig mee werken. Soms scannen ze een Q.R. code en doen dan de opdracht. Op de iPads staan allerlei apps passend bij hun niveau en ook gebruiken ze de iPad in combinatie met de techniek trein.  De Bee Bot staat ook in de klas. Dit is een voorloper van het leren programmeren.

Plannen + observeren + registreren:

De leerkracht plant de lessen n.a.v. doelen. De opdrachten worden dan geobserveerd en daarna geregistreerd. Hierbij gebruiken wij de observatielijst “Kleuters in beeld”. Tijdens de 10 minuten gesprekken bespreken wij onze bevindingen met de ouders.  En ook krijgen de kinderen 2x per jaar een rapport mee.  Kinderen die iets meer aankunnen of extra oefenstof nodig zijn mogen regelmatig met een onderwijsassistente aan de slag.   Ook komt iedere dinsdag Irema de logopediste op school.  

Samen maken wij er een leuk, leerzaam en vooral een plezierig schooljaar van.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN