Verlof aanvragen

Verlof is aan strenge regels gebonden (leerplichtwet). Hierover vindt u meer in onze schoolgids. Mocht u verlof nodig hebben dan kunt u een verlofaanvraag doen bij de directeur d.m.v. het invullen van een verlofformulier.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN