Klusklas

In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met een pilot; de klusklas. Deze is bestemd voor kinderen uit de bovenbouw die op een praktische manier leren. In de klusklas verbinden we vakken als begrijpend lezen en rekenen aan uitvoeren met je handen. Zo zijn de kinderen druk bezig geweest met het opzetten van een moestuintje. De groenten die ze daar gekweekt hebben, hebben ze verwerkt in gezonde maaltijden. Het komende schooljaar gaan we dit verder uitbouwen. Te denken valt ook aan activiteiten rondom zorg of techniek.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN