Schoolbestuur

Scholengroep Perspectief
Stichting Scholengroep Perspectief is het bevoegd gezag van 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde. Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 speciale basisschool en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen worden bezocht door zo’n 2000 leerlingen. Ongeveer 300 medewerkers zetten zich dagelijks vol enthousiasme en overtuiging in voor deze leerlingen. De organisatie werkt vanuit een christelijke identiteit, waarin ook ruimte is voor scholen met een algemene levensbeschouwing.

Bestuur en toezicht
De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij het College van Bestuur. Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Bestuursbureau
Het bestuur wordt ondersteund door een kleine staf. Dit betreft werkzaamheden op m.n. het gebied van secretariaat en administratie, financiƫn, onderwijs en kwaliteit, beheer en ICT.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is ingesteld om mee te denken over het bestuursbeleid en te zorgen voor openheid en transparantie in de organisatie. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met het College van Bestuur, resp. de Raad van Toezicht over alle voorkomende zaken. De GMR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en personeel van alle scholen. Op de website van de Scholengroep Perspectief is meer informatie te vinden over de GMR.

Scholengroep Perspectief
Loodzetter 7
9502 EW Stadskanaal
0599-612612
info@sgperspectief.nl
www.scholengroepperspectief.nl

Namens Perspectief
Wat kunnen ouders verwachten op een school van Scholengroep Perspectief?
Voor al onze scholen geldt het volgende kader: Bij de scholen van Scholengroep Perspectief: 
-werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond; 
-heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;  
-worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt er uit een kind gehaald wat erin zit; 
-werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen; 
-wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden; 
-worden goede resultaten behaald; 
-wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar. Ook dat vinden we belangrijk. Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Als bestuur zijn we daarom ook steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven.

Rob Brunekreeft
Voorzitter College van Bestuur

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN