Groep 7b

In groep 7B zitten dit jaar 20 leerlingen die les krijgen van juf Saline en juf Mariska. 

De kinderen werken met een weektaak. Hiermee geven we de kinderen overzicht in wat er geleerd gaat worden en wanneer dat gaat gebeuren. Ze leren zo het werk te verdelen om uiteindelijk goed te leren plannen. Dit is erg handig voor de toekomst. 

Elke dag heeft vaste instructiemomenten die zoveel mogelijk op dezelfde tijd zijn zodat er duidelijkheid is. Dit helpt om goede keuzes te kunnen maken. Kinderen leren zelf nadenken over wat slim is om te doen wanneer ze klaar zijn met hun verplichte taak. 

De hele week werken de kinderen aan een blink thema. Het thema komt terug in de taal lessen, creatieve opdrachten en in de verhalen en teksten die we lezen. Op maandag en op vrijdag hebben de kinderen gymnastiek. De gymles op maandag wordt gegeven door meester Jaap. In de lessen worden spelletjes gedaan maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van toestellen en er is met regelmaat aandacht voor zaken als gooien en vangen. 

Op donderdagmiddag hebben de kinderen de creatieve vakken zoals handvaardigheid, tekenen en techniek. We leren bijvoorbeeld solderen en figuurzagen. 

Enkele vakken zijn nieuw dit jaar. Zo hebben we voor het eerst Engels en werkwoordspelling. We leren Engels door te werken met bekende liedjes. Bij rekenen maken we een start met procenten. Vakken die blijven zijn godsdienst en Kwink. Elke week worden er bijbelverhalen vertelt waar we over door praten of zingen. Met Kwink leren we hoe we met elkaar en met moeilijke situaties om kunnen gaan. 

Bij veel van de vakken wordt er gedeeltelijk gebruik gemaakt van tablets en andere digitale hulpmiddelen. Wanneer we rekenen zorgen we er voor dat we veel werken met echte materialen. Ook voor hoofdrekenen en automatiseren is veel aandacht. 

Voorop staat dat we met zoveel mogelijk plezier willen leren en er voor elkaar willen zijn! 

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN