Groep 8

In groep 8 zitten 40 leerlingen en werken 2 juffen en 1 meester. Meester Jochem staat op maandag en woensdag t/m vrijdag voor de klas, juf Saline op maandag t/m donderdag en juf Mariska op dinsdagmorgen en vrijdag.We hebben twee lokalen en elke dag twee leerkrachten. De instructie krijgen we gezamenlijk in het grote lokaal, daarna gaat de klas uit elkaar en wordt er extra uitdaging of extra uitleg gegeven in het kleine lokaal. Het kleine lokaal wordt daarnaast gebruikt als extra werkplek voor leerlingen die bijvoorbeeld graag alleen werken of juist in een groepje moeten werken.

We beginnen op dinsdag tot en met vrijdag met stillezen. Maandag beginnen we met de kring. Lezen is een belangrijk vak in groep 8, naast stillezen hebben we meerdere keren in de week een les waarin we werken met verschillende soorten teksten.

We gymmen op woensdag en vrijdag, ook dit doen we in twee kleinere groepen. Gymkleding en goede gymschoenen zijn erg belangrijk.

Voor godsdienst maken we gebruik van de methode Trefwoord. Daarnaast zingen we vaak godsdienstige liedjes.

Elke dag staat er rekenen op het programma; %, kommagetallen, breuken, grafieken en tabellen, het komt allemaal aan bod.

Voor taal en spelling maken we gebruik van de methode “Staal”. Bij het onderdeel grammatica oefenen we met het herkennen van de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden, persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord, bepaling van plaats, bepaling van tijd en het meewerkend voorwerp. Wat spelling betreft worden alle doelen van groep 4 t/m 7 herhaald en verdiepen we ons verder in de Franse en Engelse leenwoorden. 

We werken 2 uur in de week met Blink. Blink is onze methode voor wereldoriëntatie. Na de introductieles en 4 lessen waarin we kennismaken en leren over het thema, gaan we aan de slag met een eigen onderzoek. Dit onderzoek moet passen bij het thema. Het onderzoek wordt daarna uitgewerkt in een presentatie, dat kan zijn in de vorm van een poster, presentatie, lapbook.

In groep 8 krijgen we 3 taken huiswerk per week, dat is maatwerk (taal en rekenen) en leerwerk (topo, Engels, Blink). Elke dag wordt de agenda mee naar school genomen.

Op donderdagmiddag hebben we een creatieve middag. We gaan dan aan de slag met tekenen, handenarbeid of techniek.

In groep 8 komen ouders op gesprek voor de adviesgesprekken. Het definitieve advies voor de middelbare school wordt dan besproken. Het advies baseren we op schoolvorderingen, de resultaten van CITO-toetsen,  en de werkhouding en algemene ontwikkeling in de groep/ op school. Met het basisschooladvies kunnen de kinderen ingeschreven worden op een middelbare school naar keuze. De open dagen zijn meestal in januari. In februari maakt groep 8 de doorstroomtoets.

In juni gaan we drie dagen op schoolkamp. We gaan naar Ameland en gaan daar tijdens drie sportieve dagen veel plezier met elkaar beleven.

Aan het eind van het schooljaar studeren we een musical in die ze in de laatste schoolweek op maandag aan de kinderen van de school en ’s avonds aan ouders laten zien. Op die avond nemen we ook officieel afscheid van groep 8. Ze zijn dan klaar voor het Voortgezet Onderwijs.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN