Groep 5

In groep 5 zitten 26 leerlingen.  Op maandag, dinsdag en vrijdag krijgen de kinderen les van juf Anita en op woensdag en donderdag van juf Henriëtte. Meester Martin geeft extra ondersteuning en gaat regelmatig met kleine groepjes leerlingen extra oefenen met bijv. lezen of rekenen. 

Elke woensdag- en vrijdagmorgen hebben we gym in de gymzaal. 

Elke dag beginnen we met de weektaak en stillezen. Daarna gaan we verder met technisch lezen. We lezen een tekst met behulp van een leesvraag. We lezen voor en lezen het dan samen hardop. Ook oefenen we met korte zinnen en woorden.  

Om 9.00 openen we de dag met gebed en het zingen van christelijke liederen. We bekijken ook samen de planning van de dag. 

Om 9.10 uur starten we met de spellingles (4x in de week). De kinderen leren dit jaar 7 spellingcategorieën met elk een eigen spellingregel van de methode Staal. Belangrijk is dat ze goed luisteren naar het woord, het woord herhalen, het woord in klankstukken/ klankgroepen verdelen, de spellingregel erbij bedenken, het woord opschrijven, de categorie erbij plaatsen en als laatste gaan controleren of het woord goed is geschreven. 

Na de pauze werken we nog even door en dan wordt er voorgelezen uit een leesboek. Op dinsdag en donderdag wordt er een verhaal verteld uit de bijbel n.a.v. de methode Trefwoord. 

Na de pauze gaan we verder met rekenen en automatiseren. We zijn in groep 5 voornamelijk bezig met het herhalen van de tafels 1 t/m 10, rekenen t/m 1000 en (digitaal) klokkijken. Het automatiseren blijft een belangrijk onderdeel in groep 5. Dit geldt zowel met sommen t/m 20 en t/m 100 als de tafels.  

We eten met elkaar op school. We bidden voor het eten en kijken het Jeugdjournaal. Daarna spelen we lekker buiten. 

Na de grote pauze gaan we stillezen. De kinderen mogen een plekje zoeken in de klas waar ze lekker kunnen lezen in hun boek. Voor het lezen krijgen ze een leesvraag mee en we bespreken die erna. Ook praten we verder over de gelezen boeken. Op deze manier willen we de kinderen enthousiast maken voor het lezen 

In de middag gaan we thematisch werken. Er staan dan verschillende vakken op het programma: taal, wereldoriëntatie, begrijpend lezen, creatief, muziek, schrijven. We werken vanuit een thema en zorgen ervoor dat de thema’s van taal en wereldoriëntatie op elkaar aansluiten. Zo krijgen we betrokken kinderen! 

Kwink is onze manier van werken op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Hoe ga je om met anderen in allerlei situaties. We passen dit in alle groepen op dezelfde manier toe. Zo gaan we “kwink” met elkaar om. 

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN