Groep 5

In groep 5 zitten 27 kinderen, 13 meisjes en 14 jongens. Elke maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Henriëtte Blok voor de groep en op woensdag en donderdag is meester René Schonewille in de klas. Meester Martin Zuidema komt elke maandag- woensdag- en vrijdagmorgen voor extra ondersteuning.

Elke morgen starten we met lezen; dit doen we op verschillende manieren. Stillezen in een mooi boek, lezen van een interessante tekst, theaterlezen, alvast lezen van een tekst die we in de middag gebruiken voor Blink, of lekker lezen in een strip. Op donderdag mogen we boeken ruilen in onze eigen schoolbibliotheek.

Daarna starten we de dag met een dagopening. Voor godsdienst gebruiken we de methode Trefwoord, we horen verhalen en zingen Bijbelse liederen. Ook praten we met elkaar over alledaagse dingen. De methode Kwink geeft ons tips om goed met elkaar om te gaan.

Voor spelling gebruiken we de methode Staal. Een fijne methode die d.m.v. vaste categorieën houvast geeft. Elke dag maken we een dictee en oefenen we in het werkschrift of op de iPad.

Ook voor de taallessen werken we met de methode Staal. We proberen de thema’s te koppelen aan onze wereldoriëntatie methode Blink. Een methode die de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur combineert. In groep 5 is dit de eerst kennismaking met Blink. Ook gaan we in de loop van het jaar kennismaken met de topografie van Nederland. We leren de provincies en hoofdsteden van Nederland.

Rekenen doen we elke dag met Pluspunt. Op dit moment werken we aan de tafels1-10 en de getallen tm 1000. Sprongen van 10, 100 vooruit en achteruit, optellen en aftrekken tot en met 1000.

Gym is op maandagmiddag en op vrijdagmorgen. Op maandag doen we vaak een spel en op vrijdag gymmen we vaak met toestellen.

Elke donderdagmiddag is de creatieve middag. Soms werken we in een circuitvorm waar ook b.v. techniek of informatica aangeboden wordt.

Om de week komt meester Marco in de groep muziekles geven. We leren dan nieuwe liedjes. Vanaf januari leren de kinderen een instrument bespelen. Aan het eind van het jaar geven de kinderen een optreden in de school.

De kinderen van groep 5 krijgen elke maandag huiswerk mee. Vaak 1 of 2 werkbladen van het werk dat ze in de klas hebben geleerd. Door zelf zorg te dragen voor het huiswerk hopen we de zelfstandigheid te stimuleren.

Oudergesprekken vinden plaats aan het begin van het schooljaar (sept.) halverwege het jaar (jan/febr.) en (op verzoek) aan het eind van het schooljaar. De gesprekken vinden plaats met ouder en kind. Mocht er aanleiding toe zijn dan is er altijd een mogelijkheid om tussentijds een gesprek te plannen.

Elk jaar proberen we een excursie te organiseren. In oktober hebben we met de groep een bezoek gebracht aan het Veenkoloniaal museum in Veendam. Leerzaam en een gezellig uitje!

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN